Veilig beton storten

Veilig werken met betonmortel

Veilig werken met betonmortel

Veilig werken staat  bij Cementbouw hoog in het vaandel. En niet alleen de veiligheid van onze eigen medewerkers is van groot belang, wij willen ook waken over de veiligheid van andere mensen die met onze producten werken.

Bekijk ook onze stortinstructies

Houdt u bij het storten van beton aub rekening met het onderstaande.

 • Betonmortel kan irritatie geven op de huid
 • Betonmortel kan een allergische huidreactie geven
 • Betonmortel kan irritatie geven in de ogen

Preventieve maatregelen

 • Vermijd bij levering en verwerking van betonmortel elk direct contact met de huid en ogen.
 • Draag Persoonlijke Beschermingsmiddelen( PBM’s) bij het werken met betonmortel om contact met de huid en de ogen te vermijden.
 • Gedurende de verharding van betonmortel (enige uren) de toegang tot de het gestorte gebied vermijden.
 • Houd kinderen uit de buurt van de betonmortel.
 • Was kleding waarop betonmortelresten zitten alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • Voorkom dat betonmortel in de riolering, afvalwatersystemen of oppervlakte water terecht komt

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag waterdichte handschoenen.
 • Draag een veiligheidsbril bij risico’s op spatten in de ogen.
 • Draag kleding, aangepast aan het type arbeid (overall),dat de armen beschermt in het verlengde van de handschoenen.
 • Bij knielende arbeid dient een waterdichte broek of kniebeschermers te worden gebruikt.
 • Draag waterdichte schoenen.

Wat te doen bij contact met ogen en/of huid?

In het geval de huid en/ogen toch in contact is/zijn geweest met betonmortel dan:

 • dienen de ogen voorzichtig te worden gespoeld met water gedurende een aantal minuten; indien mogelijk contactlenzen verwijderen.
 • dient de huid overvloedig te worden gespoeld met koel en schoon helder water en zeep.
 • dient men zich onmiddellijk ontdoen van door betonmortel of cementwater doorweekte kleding
 • dient de huid overvloedig te worden gespoeld met koel, schoon en helder water.
 • kan het product eveneens tussen de huid en de nagels, de kleding, het uurwerk, de schoenen, etc. aanwezig zijn.
 • is het advies om bij aanhoudende irritatie of pijn, een dokter te raadplegen.

Wat te doen bij inslikken?

In het geval van inslikken van betonmortel dan is het advies:

 • de mond spoelen, water drinken, niet laten braken en een dokter raadplegen.

Download hier het Informatieblad Veilig werken