Verklaring met betrekking tot moderne slavernij

CRH (moedermaatschappij van Cementbouw) verwelkomt de invoering van de Britse Moderne Slavernijwet en steunt alle inspanningen ter bestrijding van misbruik van mensenrechten volledig. Hoewel de meerderheid van de CRH-bedrijven niet volgens de wet verplicht zijn om een Verklaring met betrekking tot moderne slavernij te publiceren, heeft CRH plc besloten dit vrijwillig te doen als onderdeel van haar inzet om robuuste, ethische, zakelijke praktijken te handhaven. Bijgevolg wordt deze verklaring gedaan ten aanzien van het CRH-concern.

In het kader van bedrijfsethiek wil CRH ervoor zorgen dat het zich te allen tijde blijft houden aan de beginselen die staan omschreven in de Zakelijke Gedragscode. CRH streeft ernaar om op een duurzame, verantwoordelijke en ethische manier zaken te doen met haar klanten, leveranciers, zakenpartners, lokale overheden en gemeenschappen, aandeelhouders en werknemers. Hierdoor worden duurzame relaties opgebouwd op basis van vertrouwen die worden ondersteund door kernwaarden van integriteit, eerlijkheid en respect voor de wet.

Deze kernwaarden hebben sinds de oprichting de bedrijfsfilosofie van CRH geleid, en inzet voor deze waarden is een fundamenteel vereiste voor elke CRH-medewerker en elke CRH-onderneming. Deze Verklaring, die namens CRH plc en haar dochterondernemingen is gedaan, schetst de maatregelen die CRH heeft getroffen om ervoor te zorgen dat slavernij en mensenhandel niet plaatsvinden binnen ofwel haar eigen bedrijven of haar toeleveringsketens.

Deze Verklaring is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van CRH plc op 28 april 2017 en ondertekend namens de Raad door Maeve Carton, directeur.