Klachtenregeling

Cementbouw is ISO 9001 gecertificeerd en heeft derhalve een officiele klachtenregeling. Wanneer u een klacht heeft over onze producten of service dan kunt u die schriftelijk melden op het onderstaande adres. Uw klacht wordt door ons geregistreerd op een klachtenregistratieformulier en er wordt een klachtnummer aan gekoppeld. De aard van de klacht bepaalt welke persoon opvolging aan de klacht geeft. Binnen een termijn van 14 dagen krijgt u een reactie op uw klacht. 

Cementbouw Betonmortel BV

Postbus 414

2100 AK  Heemstede