Stortinstructies beton

Stortinstructies beton: Waarmee moet u rekening houden bij het storten van beton?

Stortinstructies

Waarmee moet u rekening houden bij het storten van beton?

Cementbouw levert kwalitatief goede, gecertificeerde beton. Maar wanneer u de beton niet op de juiste manier verwerkt dan loopt u het risico dat het eindresultaat niet is wat u ervan verwacht.

Geen ervaring met beton storten?

Wanneer u geen ervaring heeft met het storten van beton, dan adviseren wij u om uzelf goed te informeren of een specialist (bijv aannemer) in te huren. 

Locatie

Houdt u er rekening mee dat een betonmixer/truckmixer/pompmixer in principe slechts tot aan de stoep van een verharde weg kan rijden. Het is van belang dat u zorgt er een goede bereikbaarheid van de locatie is voor het voertuig dat de beton aanlevert.

Gereed staan

Zorgt u ervoor dat u gereed bent om de betonlevering te ontvangen en te starten met storten. De chauffeur doet er alles aan om op tijd bij u aanwezig te zijn, binnen het tijdvak dat u heeft gekozen. Houd u er echter rekening mee dat opstoppingen in het verkeer of onvoorziene omstandigheden voor enige vertraging kunnen zorgen. De dag voor de stort wordt u gebeld door onze planning om met u af te stemmen of alles gereed is voor de komst van de beton.

Helpende hand

Zorgt u ervoor dat u voldoende hulp heeft om de stort zo efficient mogelijk te laten verlopen. Denkt u daarbij aan helpers voor bij het lopen met kruiwagens en/of hulp bij het verwerken van het gestorte beton. Onze chauffeur bedient de mixer en kan u dus niet helpen met de daadwerkelijke stort.

Lossen uit de goot 


Beton storten vanuit de goot

Het lossen vanuit de goot van een betonmixer kan met een bereik tot 2,5 meter achter de mixer of 1,5 meter naast de truck. Wanneer de afstand tot de stortlocatie groter is dan moet u gebruik maken van kruiwagen of een pompmixer.

Lossen middels kruiwagens

Wanneer u ervoor kiest om te lossen middels kruiwagens dan heeft u meerdere kruiwagens nodig. Houdt u er rekening mee dat u het transporteren van 1m3 ongeveer 30 kruiwagens betekent. Wij adviseren u om bij een levering van boven de 3m3 sowieso 3 personen in te zetten voor het lopen met de kruiwagen. U heeft dan dus ook meerdere kruiwagens nodig. (Vanaf 5m3 adviseren wij u om te kiezen voor lossen middels een pompmixer.)

Zorgt u aub ook voor een extra kruiwagen die onder de goot van de betonmixer gezet kan worden, zodat er niet onnodig betonmortel wordt gelekt op de grond. Zorgt u daarnaast voor een zeil dat op de grond onder de kruiwagen gelegd kan worden om te voorkomen dat beton op de (openbare) weg terecht komt. Het kan u op een flinke boete komen te staan wanneer er beton op de openbare weg terecht komt. 

Lossen met een pompmixer

Bij een afstand tot 25 meter van de verharde weg naar de stortplaats kunt u ook kiezen voor het lossen met een pompmixer. Middels een pomp en slang kan de betonmortel daarmee over grotere afstand worden verpompt. Het is met een pompmixer ook mogelijk om bijvoorbeeld over een dak te verpompen. 

Voor het gekozen tijdstip van lossen geldt dat dit onder voorbehoud van de beschikbaarheid van een pompmixer is. Indien er geen pompmixer beschikbaar is op het door u gekozen tijdvak, dan nemen wij contact met u op om een ander losmoment af te spreken.

Bij grotere afstanden dan 25 meter heeft een betonpomp nodig. Deze pomp is niet via deze website te bestellen, wij verzoeken u contact met ons op te nemen. Uw order voor een betonpomp wordt op andere wijze door ons verwerkt. 

Lostijd

Hoeveel tijd het kost om de beton te lossen hangt af van de hoeveelheid. Houdt u er rekening mee dat elke 7 m3 gemiddeld een uur lostijd vergt.

Beton storten in de winter

Beton bestaat voor circa 15-20 % uit water. Bij vorst bevriest water en dat vraagt om maatregelen bij het storten van beton.  Om ongewenste uitzetting van het beton (door bevriezing van water) te voorkomen moet het pas gestorte beton bij vorst worden afgedekt met isolatiemateriaal (plastic is niet afdoende). Meer info over de weerfases en betreffende maatregelen.

Veilig werken

Het werken met beton brengt risico's mee op huid- en oogirritatie. Zie de instructies over veilig werken met beton

Gereedschap

Voor de juiste verwerking van het gestorte beton heeft u diverse soorten gereedschap nodig, zoals trilnaalden, scheppen, spanen, afwerkreien en betonharken.

Vergunningen

Als afnemer bent u zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van eventuele vergunningen. Indien de truckmixer ter plaatse is en blijkt dat het storten van betonmortel geen doorgang kan vinden door het ontbreken van een eventuele vergunning, dan zijn de kosten van de betonmortel voor rekening van u, als afnemer. 

Wanneer u nog vragen, bekijkt u dan allereerst de FAQ.